A Diákszempont mást nyújt, mint egy hagyományos iskola

A Nemzeti Alaptantervnek is megfelelő hagyományos kerettantervvel dolgozunk, azonban ezt életszerűbb, előremutató módszerekkel a tanulóink igényeihez igazítjuk. Diákjainkat demokratikus elvek mentén támogatjuk, önálló gondolkodásra és véleményformálásra motiváljuk. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a közösség építésére, az esetlegesen felmerülő konfliktusokat átbeszéljük és feloldjuk. Célunk, hogy olyan alternatívát nyújtsunk, ahol a magas szintű oktatás mellett a gyermekek kezébe eszközöket és technikákat adunk a mindennapi stressz kezeléséhez, ezzel szemben fontosnak tartjuk, hogy minden esetben kiegyensúlyozott légkör várja a gyermekeket.

Nálunk a diák szempont!

Pedagógiai programunk a rendszerelméletet helyezi előtérbe.

Célunk, hogy a gyerekek képesek legyenek a globális gondolkodásra, önmaguk erősségeit megismerve megtalálják a saját útjukat, és később könnyen beilleszkedve megállják a helyüket a világban.

Fontos iskolai feladatnak tekintjük a tanulás tanítását, így a kerettanterv által biztosított szabad órasávokat tanulásmódszertan “tanítására” szánjuk. Az egyszerű, játékos technikák segítségével a gyermek megismeri személyes tanulási stílusát. Ezt a pedagógusok is nyomon követhetik a rendszeres időközönként alkalmazott egyszerű belső méréssel.
Az elfogadó, támogató, valóban szeretetteljes, a gyermek egyéni tempóját és életkori sajátosságait figyelembe vevő, mégis következetes, nagy fokú gyermeki önállóságra nevelő koncepciónak köszönhetően az iskola képes a tudásvágy felkeltésére, a gyermeki kíváncsiság fenntartására, az önkibontakoztatásra.

Minden órán fontos szerepet kap a kreativitás, a kritikai érzék fejlesztése, valamint az önkifejezés különböző módjai. A vizuális és zenei órákon a gyerekek szabadon szárnyalhatnak a fantázia világában, amely kiemelten fontos a saját útjuk megtalálásában.

Év közben is várjuk az iskolánk iránt érdeklődő családok jelentkezését!

A Diákszempont nem alternatív iskola, hiszen nincs alternatív kerettantervünk. 

 

A szemléletünk tesz minket egyedivé, ebben nyújtunk alternatívát a hagyományos iskolához képest.
Iskolánkban demokratikus elvek mentén a gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük, támogatjuk és bátorítjuk őket, hogy saját véleményük legyen, amit megfelelően tudnak kifejezni. 

 

A szerető és szerethető iskola, ahol kiegyensúlyozott fejlődési lehetőségét biztosítunk a hozzánk járó gyermekeknek, ahol az élethosszig történő tanulás egy pozitív minta, és ahol önmotivált és magabiztos felnőtté válhatnak.

Célunk a kiegyensúlyozott fejlődés, a partneri légkör biztosítása, ezáltal a BOLDOG GYERMEK nevelése.

Jelentkezés próbahétre

Év közben is várjuk az iskolánk iránt érdeklődő családok jelentkezését.

Meglévő osztályainkba a felvétel év közben is folyamatos, feltétele, hogy a jelentkező gyermek próbahetet töltsön iskolánkban, a saját évfolyamán.

Diákszempont – szülői szemmel

Mi, a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai hiszünk abban, hogy minden gyermek különböző. Ennek megfelelően egyéniségeket nevelünk, akik önálló, felelősségvállaló és véleményt alkotni képes felnőttekké válhatnak.

Szülői vélemények

Üdvözöllek Közösségünkben

Üdvözöllek a Diákszempont Általános Iskola és Gimnáziumban!

Iskolaigazgatóként és szülőként is jól tudom: a gyermekünk számára minden szempontból ideális iskola megtalálása komoly feladat. Épp ezért, a következő oldalakon igyekszem majd segítséget nyújtani ahhoz, hogy megválaszolhasd magadnak az egyik legfontosabb felmerülő kérdést: vajon mi ketten közös nevezőn vagyunk? Vajon Te és én hasonlóképpen gondolkozunk, ha iskoláról van szó? 

Iskolaalapítóként és intézményvezetőként célom egy olyan iskola működtetése, amely a gyermekekre koncentrál, a gyermekek igényeit tartja szem előtt, és okosan támogatva érvényesíti a gyermekek szempontjait. A mindennapi gyakorlatot színesítve szeretném a piaci szereplőket is aktívan bevonni az intézmény működésébe és az oktatásba, hogy az iskolánkban valóban kompetenciafejlesztés történjen.

A korszerű, nagyvállalati környezetben jól ismert pedagógiai módszerek alkalmazásával, mégis játékosan, a személyes élményekre,
tapasztalatokra alapozva kívánom átadni a tudást. Legfőbb pedagógiai célom, hogy a gyermekekben a tanuláshoz fűződő pozitív viszonyt alakítsak ki. Pályám első 15 évében a felnőttoktatásban tevékenykedtem. Mindig is érdekeltek az új pedagógiai trendek, ezeket a saját gyakorlatomba is igyekeztem beépíteni. 

Három gyermekem közül a középső kislányomnál tapasztaltam meg leginkább a hagyományos iskolarendszer problémáját. Ennek hatására saját gyakorlatomban küzdök az uniformizálás ellen. Célom egy olyan iskola működtetése, ami „látja” a gyereket, figyelembe veszi az egyéni képességeit, és támogatva, komplex módon fejleszti a személyiségét.

Gelencsér Anna
Panni néni

Pedagógusaink gondolatai

Pedagógiai koncepciónk

Diákjaink, az országban egyedülálló pedagógiai koncepcióval tanulnak.

A rendszerpedagógia nem újkeletű fogalom

Szervezeti, nagyvállalati környezetben, az ún. tanuló szervezetekben a rendszergondolkodás nélkülözhetetlen jellegzetesség.
Az innovációt tehát nem az jelenti, hogy egy eddig nem létező, teljesen új koncepciót dolgoztunk ki, hanem az, hogy a már létező koncepciót újfajta környezetben, nevezetesen iskolai kontextusban alkalmazzuk.
A rendszergondolkodás lényegeként az oktatás szereplőinek szükséges a munkaerőpiac szereplőivel folytatott kommunikációja, hisz a nevelés célja az – Szent-Györgyi Albert gondolatát idézve –, hogy a gyermek az iskolából kikerülve el tudja dönteni, mivel szeretne foglalkozni, merre szeretne tovább haladni. Ez szükséges ahhoz, hogy a társadalom boldog, elégedett tagjává tudjon válni.
Ráadásul a fejlett piaci környezetben számos olyan hasznos és innovatív módszer létezik, amelyeket az iskolai környezetbe is integrálhatjuk.

Fontos iskolai feladatnak tekintjük a tanulás tanítását

A kerettanterv által biztosított szabad órasávokat tanulásmódszertan “tanítására” szánjuk. Az egyszerű, játékos technikák segítségével a gyermek megismerheti személyes tanulási stílusát, ezt a pedagógusok is nyomon követhetik a rendszeres időközönként alkalmazott egyszerű belső méréssel. A személyes tanulási stílus megismerése segíti a gyermeket a hatékony tanulásban, a megfelelő tanulási szokások kialakításában. Kisebb gyermekek esetében pedig a szülőt is segíti abban, hogy valóban támogatni tudja gyermeke felkészülését.

A tananyag jellegétől függően alakítjuk a tantermek elrendezését

Pedagógiai koncepciónk lényeges része, hogy ha a téma vagy a feladat úgy kívánja, csoportba rendezve átalakítjuk a termet. Ha frontális technikára van szükség – mert hitünk szerint ez sem elvetendő, sőt, olykor hasznos –, akkor a hagyományos elrendezést alkalmazzuk. A tanórák szervezése során elképzelhetőnek tartjuk a hivatalos csengetési rendtől való eltérést, ha a téma, a foglalkozás jellege vagy a tanulói közösség hozzáállása úgy kívánja.

Beszélgetőkörök minden reggel

Hiszünk benne, hogy az iskolára is kell egyfajta ráhangolódás. Ezért beszélgetőkörrel indítjuk a napot, mely során bármilyen, a gyermekeket éppen foglalkoztató témáról szívesen cserélünk eszmét. Ilyenkor az esetleges konfliktusok is terítékre kerülhetnek, hogy megoldást találjunk rájuk.

Különlegesek vagyunk

Elsősorban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Diákszempont nem alternatív iskola, és nincs alternatív kerettantervünk.
A szemléletünk tesz minket egyedivé, ebben nyújtunk alternatívát a hagyományos iskolához képest. Iskolánkban demokratikus elvek mentén a gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük, támogatjuk és bátorítjuk őket, hogy saját véleményük legyen,
amit másokkal meg is tudjanak osztani. A szerető és szerethető iskola, ahol kiegyensúlyozott fejlődési lehetőségét biztosítunk
a hozzánk járó gyermekeknek, ahol az élethosszig történő tanulás egy pozitív minta, és ahol önmotivált és magabiztos felnőtté válhatnak.

Minőséget biztosítunk!

Sokat teszünk azért, hogy oktatásunk minősége állandó, a fejlődésünk pedig folyamatos legyen, hogy mindig jobban, hatékonyabban és színvonalasabban taníthassunk.

Egyetértünk azzal az elvvel, hogy nem a külcsín a fontos, hanem a belbecs. Hajlamosak vagyunk sokszor a „magániskola” szó hallatán egy amerikai campusra asszociálni. A Diákszempont Iskola lényege ugyanakkor nem a külsőségekben nyilvánul meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy környezetünket és lehetőségeinket folyamatosan fejlesszük, szépítsük, épületünket kényelmessé, otthonossá formáljuk.

Még ennél is fontosabbnak tartjuk, hogy leendő tanáraink felvételekor olyan munkatársakat válasszunk, akik szívvel-lélekkel egyetértésben és összhangban vannak iskolánk szellemiségével. Elengedhetetlen, hogy a pedagógiai elveik megfeleljenek intézményeink elveinek, és ami a legfontosabb: valóban gyermekszeretők legyenek. Tanári közösségünk egymás óráit látogatja, így egymást is segítik, új ötleteket merítenek, melyeket aztán a saját óráik igényeihez alakíthatnak. Minőségünket az alapítónk-intézményvezetőnk folyamatos személyes ellenőrzése is felügyeli, így tényleg minden módon igyekszünk a lehetőségeinkkel a gyermekek javát szolgálni.

 
  • Fejlett kommunikációs készség
  • Kreativitás, gondolkodó attitűd
  • Magas szintű szociális képességek
  • Önállóság, önbizalom, döntőképesség
  • Alkalmazkodás képessége
  • Magas szintű empátiás készség

Iskolagyűlés

Az iskolagyűlés olyan iskolai szintű megbeszélés, tanácskozás, amely a felmerülő problémák, kérdések, aktualitások közös, együttes megbeszélésére, megvitatására épül.

Célja a közösségépítés, az egymáshoz tartozás érzésének kialakítása, az egymásra figyelés kialakítása és fejlesztése. További fontos feladata a tanulók és tanárok közötti rendszeres és egyenrangú kommunikáció megteremtése és gyakorlása, az együttműködés erősítése, a közös felelősségvállalás kialakítása, a gyermekek szociális készségeinek fejlesztése. Az iskolagyűlés teret ad a véleményformálás gyakorlásának, a javaslatok és ötletek megvitatásának és közös elfogadásának. Erősíti a tanulók egymással és tanáraival való kapcsolatait, a tanulóknak biztonságban érezhetik magukat az iskolai közösség részeként.

Az iskolagyűlés hosszú távú célja a demokratikus iskola megteremtése, ahol a döntéshozó folyamatban az iskola minden tagja részt vehet, kezdeményezhet, előterjesztést vihet az iskolagyűlés elé, és ahol az iskolai közösség minden tagjának egyenrangú szerepe és felelőssége van a közösen meghozott döntések megvalósításában, a szabályok betartásában.
Az iskolagyűlés szerepe a közösségi álláspontok megerősítése és elfogadása, a döntések előkészítése és meghozása, illetve az információk megosztása. Itt közlik az iskolai közösség egészét érintő bejelentéseket, időpontokat, szabályokat is.

Az iskolagyűlésen megvitatott és közösen elfogadott döntéseket és szabályokat a faliújságra kihelyezve minden résztvevő – tanuló és tanár – aláírásával elfogadja és betartását onnantól kezdve magáénak vallja, megvalósítja.

• Az iskolagyűlésen a részvétel kötelező, teljes körű.
• Az iskolagyűlést az iskola igazgatója vagy megbízottja vezeti.
• Az iskolagyűlés időpontja minden hónap első hétfője.
• Az iskolagyűlés napirendi pontjainak kialakításához minden tanuló és tanár hozzájárulhat, javaslatot tehet.

Milyen iskola a Diákszempont?

Iskolánk számára a legfontosabb a boldog gyermek. Alternatív pedagógiai módszerekben hiszünk, amelyeknek köszönhetően a diák, a szülő és a pedagógus együtt, közös célért dolgozik. Valóban elhivatott és szakmailag felkészült pedagógusaink támogató, inspiráló és motiváló közeget alakítanak ki, amelyben az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett a közösség ereje is kiemelt szerepet kap. A demokratikus elvekkel a gyermekeknek megadjuk a választás szabadságát, ezzel sokkal inkább hozzájárulhatunk ahhoz, hogy önálló, önazonos, teljes életet élő, szociálisan fejlett, magabiztos és felelősségvállaló felnőtté válhassanak. Olyan felnőttekké, akik felismerik az összefüggéseket, ismerik önmagukat és saját képességeiket. Fontosnak tartjuk a gyermek kiegyensúlyozott fejlődését, és hogy érezze, hogy gondolatai értékesek.

Tanáraink és Munkatársaink

Mi, a Diákszempont teljes közössége hiszünk abban, hogy a sikerhez az együttműködés, a közös munka a kulcs. Sok dologban hasonlítunk, sokban pedig különbözünk, de a legfontosabbak kérdésekben mind egyetértünk: Feladatunk a partneri légkör kialakítása a kiegyensúlyozott fejlődéshez. Eszközünk a motiváció és a kreatív inspiráció. Célunk, hogy minden diákunk szabad véleményalkotásra képes, önálló felnőtté váljon.

Gelencsér Anna (Panni néni)

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium alapítója, intézményvezetője, a 9. osztály osztályfőnöke, magyar szakos tanár

Kovács Emese

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese

Németh Ádám

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese

Windisch Mira

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium operatív igazgatója

Balogh Ági

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium pénzügyi és HR munkatársa

Fülöp Erika

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium felvételi és marketing menedzsere

Csizmadia Tímea

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium iskolatitkára

Pillér Zita

Az 1.a osztály osztályfőnöke

Botzheim György

Az 1.b osztály osztályfőnöke

Szabó Richárd (Ricsi bácsi)

A 2.a osztály osztályfőnöke

Kovács Edit (Eda néni)

A 2.b osztály osztályfőnöke

Tóth Maresz

A 3.a osztály osztályfőnöke

Balla Krisztina

A 3.b osztály osztályfőnöke

Vágó Regina

A 4.a osztály osztályfőnöke

Putz Ildi

A 4.b osztály osztályfőnöke

Sárközi Máté

Az 5.a osztály osztályfőnöke, magyar szakos tanár

Jezovithné Beck Anna (Anci néni)

Az 5.a mentora, matematikatanár

Suszter Balázs

Az 5.b. osztály osztályfőnöke, informatika és magyar szakos tanár

Kozmáné Sárosi Ágnes

Az 5. b osztály mentora, matematikatanár, fejlesztőpedagógus

Makláry-Góber Andrea

A 6. osztály osztályfőnöke, francia és magyar szakos tanár

Szövényi Anikó

A 6. osztály mentora, művész-tanár

Márk Tibor

A 7.osztály osztályfőnöke, technikatanár

Rozsos Rita

A 7. osztály mentora, gyógypedagógus

Fancsali Katalin

A 8.a osztály osztályfőnöke, az idegennyelvi munkacsoport vezetője, angoltanár

Perjési Lionel

A 8. a osztály mentora, testnevelő tanár

Hunyadi Kata

A 8.b osztály osztályfőnöke, magyar szakos tanár

Petrás Ildikó

A 8.b osztály mentora, természetismeret, földrajz és biológia szakos tanár

Páris Bori

A 9. osztály mentora, a művészeti tagozat vezetője

Farkas Eszter

Az 5-10. osztályok magyartanára

Nickné Páris Eszter

Vizuáliskultúra-tanár

Borsosné Gróf Gyöngyi

A 10.a osztály osztályfőnöke, matematikatanár

Sebe Márton

A 10.a osztály mentora, történelemtanár

Vigh Patricia

A 10.b osztály osztályfőnöke, természetismeret- és biológiatanár

Koncz Gergely

A 10.b osztály mentora, angoltanár

Zechmeiszter Hanna

11.a osztályfőnöke, kémiatanár

Márki Edit

11.a osztály mentora, angoltanár

Vázsonyi Gergő

A 11.b osztály osztályfőnöke, angoltanár

Rozsos Réka

A 11.b osztály mentora, iskolapszichológus

Hántainé Halász Katalin

A 12. osztály osztályfőnöke, német és francia szakos tanár

Csombor Csilla

A 12. osztály mentora, angoltanár

Tézli Péter

Történelemtanár

Inczeffyné Vigh Gyöngyi

Fizikatanár

Gloviczky Tamás

Testnevelő tanár

Bán Richárd

Ének-zene tanár

Sódar Éva (és Lutri)

Német nyelvtanár

Dechert Adél

Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár

Suták Benedek

3D és Unity informatikatanár

Váradi Szilveszter

3D informatikatanár

Keresztes Fanni

Angoltanár

Mészáros Klára

Angoltanár

Szenka Nikolett

Angoltanár

Németh László

Angoltanár

Zarai Santos

Natív angol nyelvtanár

Pertorini Adrienn

Gyógypedagógus

Lévai Beáta

Gyógypedagógus

Stefkó Dóra

Pedagógiai asszisztens

Siklósi Edit

Pedagógiai asszisztens

Zágonyi Csilla

Pedagógiai asszisztens

Jónás Adrienn

Pedagógiai asszisztens

Török Amanda

Pedagógiai asszisztens

Soproni Tamásné Margó

Portás

Juhász Péter

Üzemeltetési vezető

Álláslehetőség

Kattints a részletekért

Étkezéssel kapcsolatos információk

Rendelés és befizetés módja:

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás

Szerződött étkeztetőnk

EUREST Étteremüzemeltető Kft.

Térítésmentes szakköreink 2020/2021

Fall 2015 Courses

204 – Research Design and Data Collections – Jennings


230 – Comparative Political Systems – Bruhn


275 – War, Diplomacy, and International Security – Strathman


594 – Politics of Central Asia – Kaplan


594 – Psychology and Environmental Public Policy – Han


594 – Reason and Social Theory – Norris

Winter 2016 Courses

205 – Research Methods I – Stokes


215 – American Governmental Process – Weatherford


231 – Comparative Methods – Kaplan


237 – Social Movements – Ahuja


503 – Directed Research on Dissertation Prospectus – Bimber


594 – International Climate Change Policies – Clemencon

Spring 2016 Courses

206 – Research Methods II – Stol


207 – Advanced Research Methods – Mildenberger


225 – International Relations – Coggins


266 – Contemporary Problems in American Government – Bimber


286 – Japanese Politics – Freeman


594 – Immigration, Religion and Democracy

Térítésmentes szakköreink 2019/2020

Mozgás és nyelv

Röplabda
7-9. osztály / Hétfő 07:40-08:20 / 011. Tornaterem / Óraadó: Perjési Lionel / Max. 20 fő / Kapcsolat: perjesi.lionel@diakszempont.com
Aktív nulladik óra, a röplabda szabályainak és technikájának elsajátításáért, a játék és a mozgás élvezetéért.

 

Labdajáték
4-6. osztály / Hétfő 14:00-14:40 / 011. Tornaterem / Óraadó: Perjési Lionel / Max. 20 fő / Kapcsolat: perjesi.lionel@diakszempont.com

 

Esések Iskolája
1-9. osztály / Hétfő 16.00-17:00 és szerda 16.00-17:00 / 103. Kistornaterem / Óraadó: Dobrotka Béla / Max. 20 fő / Kapcsolat: esesekiskolaja@gmail.com Youtube FB Honlap

Béla bácsi egyedi jellegű órái már tavaly is nagy sikert arattak. A bajok megelőzésére, és a mozgáskoordináció fejlesztésére specializálódott “örömjudo” foglalkozásokra kényelmes ruhában, és nagy szeretettel várja idén is a diákokat.

 

Fit-Kid
1-4. osztály / Csütörtök 14.45-15.30 / 011. Nagytornaterem / Óraadó: Pető Virág / Max. 8 fő / Kapcsolat: petrafit@gmail.com, FB
“Fitten, egészségesen egy életen át!”

 

Kosárlabda
7-9. osztály / Szerda 07:40-08:20 / 011. Tornaterem / Óraadó: Perjési Lionel / Max. 20 fő / Kapcsolat: perjesi.lionel@diakszempont.com

Aktív nulladik óra, a kosárlabda szabályainak és technikájának elsajátításáért, a játék és a mozgás élvezetéért. Testnevelő tanárunk mottója: A sportolás a legjobb tükörkép!

 

Jóga & Meditáció
1-4. osztály / Szerda 15:00-16:00 / 103. Kistornaterem / Óraadó: Bak Anita / Max. 10 fő / Kapcsolat: bakanita1212@gmail.com, bemutatkozás
“Jógázz, és a többi jön magától!”
Anita szeretettel várja a diákokkal együtt érkező testvéreket is!

 

Német nyelvi szakkör (kezdő szint)
1-4. osztály / Szerda 14:30-15:30 / 101. Csoportszoba 1. / Óraadó: Botzheim György / Max. 14 fő / Kapcsolat: botzheim.gyorgy@diakszempont.hu, bemutatkozás

“Német nemzetiségi tanítóként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán. A tanulmányaim alatt a passaui egyetemen is voltam hallgató, illetve tanítási gyakorlatokra jártam a passaui és más német általános iskolába. Tanítóként 2012 óta tanítok. Célom a német nyelv megszerettetése, amit úgy érzem sok gyereknél elértem. Nem a nyelvtani szabályok bebiflázását várom el, jobban szeretem, ha kommunikálni tudnak a gyerekek.

Ebben az évben különböző hétköznapi témát fogunk érinteni (öltözködés, ételek, italok, hónapok, napok, sportok, igék, tantárgyak…). Az egyes témakörök szavait megkapják fénymásolatokon, de lesz quizlet felületünk is (memorizáló, nyelvtanuló applikáció). Német énekeken és szituációs gyakorlatokon keresztül mélyítjük el a szókincset, sajátítjuk el az alapvető beszédfordulatokat. Rengeteg játék, dramatikus gyakorlat kerül elő a foglalkozásokon. Megismerkedünk (elsősök még nem) a német ábécével, majd elkezdünk olvasni is.”

Kreativ és nyelv

Manzart
Középiskolai felkészítő & Rajzi alapozó

Haladó szint
7-9. osztály / Hétfő 15:30-17:30 / 209. Vizuális terem 2. / Óraadó: Somos Ildi/ max. 6 fő / Kapcsolat: manzart.rajziskola@gmail.com, HONLAP, FB

Kezdő szint
2-4. osztály / Kedd 15:00-16:00
3-5. osztály / Kedd 16:30-18:00
209. Vizuális terem 2. / Óraadó: Páris Bori / Max. 6-6 fő / Kapcsolat: manzart.rajziskola@gmail.com, HONLAP, FB
2-4. osztálynak
3-5. osztálynak

Iskolánk művészeti vezetője képző-, és médiaművész, valamint játéktervező-grafikus. Kedves, mosolygós személyisége a foglalkozásain csillapíthatatlan alkotóerővel és a művészet segítségével ébresztgeti a gyerekekben szunnyadó kreativitást. Óráin garantáltan fejlődik a kicsik koncentrációja, finommotorikája, csökken a szorongásuk és bátrabbá válik az eszközhasználatuk.

 

Kézműves szakkör
2-5. osztály / Kedd 15:00-16:00 / 112. Vizuális terem 1. / Óraadó: Márk Tibor / Max. 12 fő / Kapcsolat: mark.tibor@diakszempont.hu
Anyagismeret, eszközhasználat, műszaki látásmód, kézügyesség – mindezek kreatív fejlesztése. Tibor bácsinak, iskolánk technika tanárának mottója: Alkotni jó, együtt alkotni még jobb!

 

Manzart
Design és művészet
Kezdő szint
5-8. osztály / Szerda 16:00-17:30 / 209. Vizuális terem 2. / Óraadó: Oszetzky Dorina / Max. 6 fő / Kapcsolat: manzart.rajziskola@gmail.com, HONLAP, FB
Az alkotás öröme a legtisztább öröm! Várjuk a merészen alkotni vágyó, bátor kis kreatívokat Oszetzky Dorina design és művészeti játszóterére!

A foglalkozásokon a gyerekek összekapcsolják az építészet, a forma- és tárgytervezés, a grafika és a képzőművészet különböző mozzanatait, megismerkednek a kortárs alkotóművészetek alapjaival, és szabadon kipróbálhatják magukat a sablonmentes, kreatív művészet világában.

 

Manzart
Képregény & Animáció
Kezdő szint, de jó rajztudással

6-9. osztály / Csütörtök 16:00-18:00 / 209. Vizuális terem 2. / Óraadó: Balázs Bori / Max. 6 fő / Kapcsolat: manzart.rajziskola@gmail.com, HONLAP, FB

Zene és Dráma

Furulya
Kezdő szint
2. osztály / Csütörtök 15:00-15:30 / 106. Ének-zene terem / Óraadó: Hacknauer Bettina / Max. 6 fő / Eszközigény: Furulya és gumis mappa / Kapcsolat: hacknauer.bettina@diakszempont.hu

A közösségi zenélés örömével a zenei alapismeretek elsajátítása, a zenei készség fejlesztése.

 

Furulya
Haladó szint
3-4. osztály / Csütörtök 15:30-16:00 / 106. Ének-zene terem / Óraadó: Hacknauer Bettina/ Max. 6 fő / Kapcsolat: hacknauer.bettina@diakszempont.hu

A közösségi zenélés örömével a zenei alapismeretek magasabb szintű elsajátítása, a zenei készség elmélyítése, továbbfejlesztése.

 

Énakkar
2-5. osztály / Csütörtök 16:00-17:00 / 106. Ének-zene terem / Óraadó: Hacknauer Bettina / Max. 25 fő / Eszközigény: gumis mappa a kottáknak / Kapcsolat: hacknauer.bettina@diakszempont.hu

Zenekultúra, közösségfejlesztés együtt-énekléssel, többszólamú éneklés. Betti néni Kodály Zoltán mottóját tartja saját arc poeticájának: “Legyen a zene mindenkié”

 

Dráma műhely
2-4 osztály / Csütörtök 14:30-16:00 / 103. Kistornaterem
5-9. osztály / Péntek 15:00-16:30 / 101. Csoportszoba 1. / Óraadó: Rábavölgyi Tamás fh. / Max. 15 fő / Kapcsolat: rabatomi04@gmail.com

“A színház ereje a közösségben rejlik.”

A Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakának (drámajátékos szakirány) 29 éves hallgatóját az egyén és a társadalom viszonya, az egymáshoz kapcsolódni tudás foglalkoztatja leginkább.

Tamás a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola színész képzését végezte, majd a Nyitott Kör Egyesület színházi nevelési társulatának a tagja. Itt került először közvetlen kapcsolatba a közönséggel, és érintette meg mélységében a drámapedagógia. A drámatanári szakma aktív gyakorlása közben rendszeresen szerepelt – és szerepel a mai napig is – színházi előadásokban. Tagja a Piros Orr Bohócdoktorok csapatának, dráma tanárként számos nyári gyerektábort tudhat maga mögött.

“Foglalkozására mozgásra alkalmas, kényelmes váltóruhában várom a gyerekeket. Az idei év célja egy előadás létrehozása. Drámás módszerek segítségével keresünk egy, az adott csoport tagjai számára fontos problémát, kérdést, dilemmát, amit megpróbálunk a színház nyelvén megfogalmazni. Az alkotófolyamat alatt elmélyülünk a választott témánkban és felfedezzük az önkifejezés, absztrahálás számos formáját.”

Fontos! A tanulói szerződésben foglaltak szerint, a választott szakkör foglalkozásokon a részvétel kötelező a hiányzást igazolni szükséges. Amennyiben a hiányzások száma a negyedéves összesítés alapján meghaladja az 50%-ot, az a foglalkozásokról való kizárást vonja maga után.

 

Könnyűzenei és rocktörténeti szakkör
Havi rendszerességű térítésmentes foglalkozás
Minden érdeklődő diáknak, és szüleiknek / Minden hónap első hétfője 17:00 órától / Óraadó: Tézli Péter / Kapcsolat: tezli.peter@diakszempont.hu

Térítésköteles foglalkozásaink

Sakk
1-4. osztály / Hétfő 14:30-15:30 /101. Csoportszoba 1. / Óraadó: Schatzer András / Max. 16 fő / Kapcsolat: schatzera@gmail.com

A Barcza Gedeon SC sakk oktatójaként Andrásnak szívügye a sakk népszerűsítése, a tehetség kutatása és fejlesztése. Gyerekként Németh Zoltán és Sinkovics Péter nemzetközi mesterektől tanult. Ifjúsági egyesülete első csapatának állandó és stabil tagja volt. Jelenleg is aktívan versenyez, I. osztályú játékos. Célja, hogy a gyerekekkel megismertesse és megszerettesse ezt a nagyszerű táblás játékot, a sakkot. Játékról van szó, ezért játékos formában tanít, hogy a gyerekek önmaguktól jöjjenek rá a hatvannégy mező rejtelmeire. Csoportos óráin a sakk által olyan különböző készségekre tehetnek szert a gyerekek, mint az önálló gondolkodás, kreativitás, precizitás. Tapasztalata, hogy már egy év rendszeres sakkozás után a gyerekek többsége önállóan is le tud játszani egy nehezebb, kombinációkkal teli, izgalmas sakkpartit – ráadásul örömmel és élvezettel!
Foglalkozás díja: 1.000,- Ft / alkalom

 

Capoeira
1-4. osztály / Hétfő 15:00-16:00 és péntek 15:00-16:00 / 011. Tornaterem / Óraadó: Kulbert Cintia / Kapcsolat: kulbertcintia@gmail.com, FB
A több évszázados múlttal rendelkező brazil harcművészet napjainkra Brazília kulturális öröksége lett. A Centro Cultural Senzala de Capoeira edzésein a gyerekek megismerkedhetnek a sportág közösségépítő erejével, fejlődik a mozgás-koordinációjuk, ritmusérzékük, és észrevétlen sajátítják el, a portugál nyelv alapjait. A portugál és magyar nyelvű edzők, hetente kétszer várják a diákokat.
Foglalkozás díja: 8.000,- Ft / hó

Külsős szervezésú Diákszempont Iskolában zajló foglalkozások gyerekeknek

 

Creative science – Budapestcraft
Városfelfedező & építő workshop MineCraftban

A résztvevők felfedezik Budapest rejtett titkait, és megépítik azokat minecraftban. Az ősz újdonságaként Budapest mellett megyéről megyére haladva elkezdik megépíteni Magyarországot is, így tanítva a gyermekeket földrajzra, történelemre.

Csütörtök 16:30-18:00 / 101. Csoportszoba 1. / Óraadó: Creative Science / Kapcsolat: Honlap FB Részletek és jelentkezés

Gyakran Ismételt Kérdések

Szeretnél még megtudni valamit? Tekintsd át GYIK szekciónkat, ahol igyekeztünk minden eddig felmerült kérdést összegyűjteni és megválaszolni. Szinte biztosak vagyunk benne, hogy itt te is hamar megtalálod a válaszodat.

A Diákszempont 8+4 évfolyamos, felmenő rendszerben alakuló, alternatív szemléletű alapítványi iskola. Számunkra nagyon fontos az összetartás, és az őszinte kommunikáció, ezért iskolánkat barátságos, felszabadult légkör jellemzi. Te is jól fogod érezni magad a közösségünkben, ha nem kell, hogy mindig megmondják neked, mikor mit csinálj, mert kellően önszabályozó vagy, és ha képes vagy felelősséget vállalni a saját erőfeszítéseiddel és teljesítményeddel kapcsolatban. Akkor is közénk tartozol, ha azonnal beindul a fantáziád, amikor alkotásról, vagy egy probléma megoldásáról van szó!
A Diákszempontban mindenben önmagad adhatod, itt támogatást és teret találsz a személyiséged teljes megélésére és kibontakoztatására.

Ahhoz, hogy középiskolát válassz, nem is kell tudnod pontosan. Az a fontos, hogy olyan specializációt válassz, ami nem túl korlátozó, tehát a megszerzett tudást több területen is hasznosítani tudd majd későbbiekben. Leginkább ez alapján tájékozódj. Fogalmazd meg magadnak, hogy nagyjából mi érdekel, illetve mi az, ami nagyon nem, valamint azt, hogy milyen hangulatú iskolában, közösségben tudod magad elképzelni a következő néhány évben. Ha ez a kettő megvan, már le tudod szűkíteni a számodra valóban szóba jöhető iskolák számát.

A Diákszempont tanárai rugalmas, nyitott, és diák-centrikus felnőttek, akik partnerként kezelik a tanulókat. Számít nekik a véleményed, ezt nem fojtja beléd itt senki, elvárják, hogy gondolkodj, és nem baj, ha egyéni úton jutsz el egy probléma megoldásához. Nálunk a tanárok és diákok közösen alakítják a szabályokat, mert mindannyian ugyanahhoz a közösséghez tartozunk. Nem lexikális tudást halmozó adathordozót szeretnénk gyártani belőled, hanem a ma és a holnap kihívásaira felelni képes, komplex gondolkodású fiatalt nevelünk. Személyiségedben olyan stabil alapot alakítunk ki, melyre az önbizalmad, és az érvényesüléshez szükséges összes készséged és képességed egy egész életén át építkezve is szilárdan támaszkodhat. Célunk, hogy mikor kikerülsz tőlünk, ne félj önmagad felvállalásától, hogy felismerd saját igényeid, és annak megfelelően képes legyél akár a helyzeteden, akár a környezeteden is tudatosan változtatni. Ha van rá időd, és bevállalós vagy, olvasd el iskolánk mindenre kiterjedő pedagógiai programját ITT!

Minden tanév végén, valamint év közben is többször adunk komplex visszajelzést a tanulmányaidra, teljesítményedre vonatkozóan. Ezeket az írásos visszajelzéseket mindig meg is beszéljük egy konzultáció keretében. Ha megfogalmazódik benned, hogy esetleg rosszul döntöttél, nem a megfelelő tagozatot választottad, segítséget tudunk nyújtani, és végső esetben biztosítunk lehetőséget a tagozatok közötti átjárhatóságra.

Ha valami nem tiszta, ne aggódj, itt lesz módod kérdezni! A különleges értékelési rendszernek köszönhetően ráadásul mindig tudsz változtatni, javítani, ha ez szándékodban áll. A Diákszempontban lehet hibázni, nem dől össze a világ, ha valami rosszul sikerül. Nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy megismerd a saját tanulási szokásaidat, a tanulásmódszertani tréningeknek köszönhetően hasznos tanácsokat kapsz ezekkel kapcsolatban, ami szintén segít majd neked, hogy jobban teljesíts.

A tanítás 8.30-kor kezdődik egy ráhangolódó beszélgetéssel, amit mindenki a saját osztályában a saját osztályfőnökével tölt el. Reggel 9-ig tehát a közösséget érintő, és érdeklő témákról való beszélgetésé a főszerep. 9.10-kor kezdődik az első tanítási óra. Jellemzően 35 órád lesz egy héten, így napi 7 tanórával tudsz számolni. A tanítás nagyjából 15.30-kor ér véget. Minden egyéb elfoglaltságot, különórát ehhez kell igazítanod, illetve szem előtt kell tartanod, hogy a választott specializáció – az angol, vagy a digitális művészet – biztosan többször fog otthon is “munkára”, gondolkodásra késztetni

A Diákszempont egy alternatív szemléletű iskola ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy elvetünk mindent, amit a hagyományos iskolában megszokhattunk. Már csak azért sem, mert sok jó dolog van egy hagyományos suliban is. A lecke nem feltétlenül ördögtől való, különösen akkor nem, ha értelmes, elgondolkodtató, töprengős/kutatgatós feladatot kapsz otthonra. Meg ha nem másnapra kell minden, hogy otthon aztán az asztalon, a füzetedbe dőlve aludj el. Na meg akkor sem, ha esetleg több felajánlott feladatból te magad választhatod ki azt, amit meg szeretnél csinálni. Nálunk nagyjából ilyen típusú leckékre számíthatsz. Így azért már nem is hangzik olyan rosszul, igaz?

A Diákszempontban sem az általános iskolában, sem a gimiben nem kell magolni, egyszerűen azért nem, mert a rövidtávú memória fejlesztésnek semmi értelme. Mi gondolkodni tanítjuk meg a hozzánk járó diákokat, és kifejezetten szeretjük, ha saját szavaiddal tudsz megfogalmazni egy-egy, akár bonyolultabb összefüggést. Egy vers esetében persze a tartalmi megértése mellett elvárjuk a szó szerinti felmondást, de egyéb tekintetben az értő tanulás a komoly érték nálunk!

Azért félsz a kudarctól, mert sok rossz élményed van, olyan élmények, amelyekben egyedül voltál, tanár vagy felnőtt segítsége nélkül. A kudarcoktól nem kell megkímélni magad, de fontos, hogy valaki segítsen egy-egy kudarc után. Tisztáznod kell magadban ezt az érzést annak érdekében, hogy tanulhass belőle. Nálunk a hónap végén mindig van egy záró értékelés, ahol megtudod, mit tettél nagyon jól, és mit kellene másképp tenned ahhoz, hogy a következő hónapban még jobb legyél. Ha ezt komolyan veszed, nagyot fejlődhetsz!

Igen, a Diákszempontban is kapsz majd jegyeket, sőt találkozhatsz hagyományos számonkérési formákkal is, úgy mint dolgozat, prezentáció, esetleg felelés. (Bár ez utóbbi elég ritka…) Viszont mindössze egy havi jegyet kapsz majd, a hónap során összegyűjtött pontok alapján. A pontokat egész hónapon át gyűjtögeted, szinte mindenre kaphatsz (órai munka, számonkérés, plusz feladat, beadandó, stb.). A hónap végén a pontjaidat jegyre váltod, de ez az egy jegy nem pusztán a teljesítményedet, sokkal inkább a hozzáállásodat tükrözi majd. Az osztályzás mellett évente háromszor, átfogó, szöveges értékelés formájában adunk visszajelzést rólad, amiről beszélgetünk is egy konzultáció keretében.

A 2022/2023-es tanév 3D digitális-művészeti és emelt szintű angol nyelvi tagozattal indul.

Ez a tagozat kifejezetten a gyakorlati tudás átadására törekszik, célja hogy a hozzánk járó fiatalok képesek legyenek a megismert szoftverek önálló használatára, valamint a saját ötleteik gyakorlatban történő megvalósítására

Az angol tagozaton heti 7-8 óra angol van beépítve az iskola helyi tantervébe. A heti óraszámok között van olyan, ahol egy-egy tantárgy oktatása történik angolul, valamint van olyan is, ahol anyanyelvi oktatóval zajlik a tanulás. Fontos, hogy nálunk az angol nem cél, hanem eszköz a világ megismerésére, a tágabb ismeretek megszerzésére, és akár a külföldön történő elhelyezkedésre.

Alapítványi fenntartású gimnáziumként, alapítványi hozzájárulást kérünk, melyet az épület és az iskola működésének költségeire fordítunk. A diákonként előírt alapítványi hozzájárulás a 2023/2024-es iskolaévben 113.000 Forint/hó az év minden hónapjában, tehát a nyári időszakot is beleértve.  Testvérkedvezménnyel – vagyis egy családból több gyermek beíratása esetén – a havi alapítványi hozzájárulás összege csökken. 

Alapítványunk a beiratkozáskor egy egyszeri, ún. iskolakezdési hozzájárulási díjat kér, melyet az épület felújítási és modernizációs költségeire fordít. Ennek összege 250.000,- Forint. Igény szerint számolnod kell még az iskolai étkezés havidíjával, illetve a kiválasztott szakkörök, foglalkozások, edzések költségeivel. A felvételi folyamat során természetesen minden említett költségről részletesen tájékoztatunk.

Az iskola hivatalos honlapján az egyes tagozatok leírása alatt tájékozódhatsz magáról a képzésről, illetve a jelentkezés menüpont alatt a felvételi eljárásról.

A személyes beszélgetés célja, hogy jobban megismerjük egymást: Te is minket, és mi is Téged. Kötetlen beszélgetésre számíts, hisz ez NEM SZÓBELI VIZSGA.

A weboldalunk eseményei között mindig meghirdetjük a nyílt napokat, ott ezek időrendben megtalálhatók.

Tanév közben inkább csak az általános iskolánkba lehet becsatlakozni. Ezzel a kérdéseddel kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy megismerhessük a részleteket, és megbeszélhessük a teendőket.

Az alábbi felvételen a Diákszempont szellemiségéről és értékelési rendszeréről beszélek. Talán nem mindent értesz belőle, hiszen a videó egy szakmai eseményen, az Alternatív Középiskolák Expóján készült, mégis úgy gondolom, fontos lehet a számodra, ha nem csak olvashatsz, hanem láthatsz és hallhatsz is minket.

Letölthető dokumentumok

Kiemelt dokumentumok

Szakköreink listája 23/24

Kattints és válaszd ki gyermeked kedvenc szakkörét! Infók és jelentkezés a leírásnál!

Pedagógiai program

Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Program

További információk

Szakköreink listája 23/24

Kattints és válaszd ki gyermeked kedvenc szakkörét! Infók és jelentkezés a leírásnál!

Pillér Zita

alsós osztályfőnök

“2014-ben szereztem meg a tanítói diplomámat Győrben, majd három és fél évet dolgoztam állami iskolában. Az előző tanévben a 4. osztályos diákszempontosok osztályfőnöke voltam.

Úgy vélem, az iskola nem az élet előfutára, hanem maga a való élet, és csodálatos, egyben megtisztelő dolognak tartom, hogy részese lehetek a gyermekek egy olyan meghatározó életszakaszának, ami az egész további fejlődésükre hatással lesz.

Tapasztalatom szerint az óvodából érkező kisgyermekeknél gyakran előfordul, hogy nehéz az iskolára való átállásuk. Én tanítóként igyekszem oldott, bizalmi kapcsolatot kialakítani velük, sok beszélgetéssel, játékkal, empátiával. Kisdiákjaim különböző személyiségéhez igazítva, differenciálva szervezem az óráimat. Már első osztálytól kezdve előnyben részesítem a kooperatív tanulást, ami segíti az együttműködést és az elfogadást közöttük. Fontos feladatomnak tartom, hogy a tanulóim egészséges önbizalommal és pozitív önértékeléssel lépjenek tovább az iskola felső tagozatába.

Szerencsésnek tartom magam, mert azok közé tartozom, akik rajonganak a munkájukért. Kiegyensúlyozott ember vagyok, szabadidőmben szeretek olvasni, és aktívan kikapcsolódni.

Hiszem, hogy nagyban segíti a jó hangulatot, ha az iskolában vidám színek vesznek minket körbe, így egész évben folyamatosan díszítjük az osztállyal a tantermünket. Célom, hogy a diákjaim hozzám hasonlóan, örömmel lépjék át reggelente a Diákszempont iskola kapuját!”

Botzheim György

alsós osztályfőnök, iskolánk délutáni német kezdő nyelvi szakkörének vezetője

Tizenhat éves korom óta foglalkozom a pedagógia különböző területeivel. 2012-től dolgozom tanítóként.
A tudást, mint értéket képviselem. Törekszem arra, hogy az élethosszig (nem intézményi keretek között) tartó, akár önálló tanulás igényét kialakítsam a gyerekekben a közös utunk végére, hiszen megtalálni azt, ami érdekel minket és elmélyedni benne, a legszebb dolog.

Hogyha elő is fordul valamilyen konfliktus az iskolában, minél hamarabb megoldjuk. Nem kívánom, hogy bármi rossz érzést hazavigyenek a gyerekek. Ugyanezt elvárom a szülőktől is. Nekünk arra kell törekednünk, hogy minden egyes mozzanatunkkal, szavunkkal, tettünkkel, kisugárzásunkkal építsük a gyerekek személyiségét, jellemét, motiváljuk a tanulásra és a békére.

Nem vagyok egyik reformpedagógiai irányzatnak sem elkötelezett híve, de számos irányzatban találtam (és továbbra is kutatom a) számomra megfelelő, képviselhető tartalmakat, nézeteket, módszereket.

Mindig is arra törekedtem, hogy konstruktív keretek között, jól és szabadon érezhessék magukat a tanítványaim. Fontosnak tartom a személyiségük harmonikus alakítását, a tudásátadás mellett az intelligencia komplex fejlesztését, a művészeti nevelést, hogy a zene és az alkotás a gyerekek mindennapjainak része legyen. A mozgás és a játék létszükséglet számukra, erre nagy figyelmet fordítok, mindemellett azt is hasznosnak tartom, ha a mai felgyorsult világban olykor-olykor megállnak, elcsendesednek.

Úgy gondolom modern, humanisztikus, gyermekközpontú pedagógiát, demokratikus értékeket képviselek. A legtöbbször ez sok munkát von maga után, de megéri számomra. Mindig hangsúlyozom a tanítványaimnak, hogy békét és boldogságot szeretnék adni mindannyiuk számára. Ehhez természetesen az ő (és családjaik) megfelelő hozzáállására, együttműködésére is szükség van, hiszen egyedül kevesek vagyunk. Örülök, hogy a DSZP-ben, nagy hangsúly helyeződik a gyermek-szülő-pedagógus együttműködésre.

Kozmáné Sárosi Ágnes

felsős osztályfőnök, matematikatanár, fejlesztőpedagógus

“Matematika-technika szakos tanár, fejlesztőpedagógus vagyok. Mindkét tantárgyat az engem oktató tanárok személyisége szerettette meg velem. Tizenöt évig tanítottam konzervatív működésű általános iskolában, és az ez idő alatt összegyűlt tapasztalatok és élmények sarkalltak végül arra, hogy új utakra lépjek.

Elsőként elvégeztem a fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzést, majd megfogalmaztam magamnak a célt: olyan iskolában dolgozni, ahova tanárok és gyerekek egyaránt szívesen járnak. Ez a célom teljesült, mikor tagja lettem a Diákszempont pedagógus kollektívájának.

Hiszek abban, hogy a tanulási folyamat legerősebb hajtóereje a belső motiváció, a gyerek veleszületett kíváncsisága és fejlődni akarása.
Célom, hogy a tanulók saját tevékenységeiken keresztül jussanak el egy-egy matematikai törvényszerűség felismeréséhez, felfedezzék, hogyan jelenik ez meg a mindennapokban vagy éppen a természetben, és megismerjék a problémamegoldás örömét.

Szeretem az osztályfőnöki munkát, szeretem megtapasztalni a közösség formálódását és megtartó erejét, és hiszek abban, hogy a tanár-diák kapcsolat kizárólag kölcsönös nyitottságon, elfogadáson, szereteten és bizalmon alapulhat.

Budapesten élek a férjemmel, és két kislányommal. Szívesen kézműveskedem, szeretek mozogni, olvasni, kertészkedni.”

Márk Tibor

napközis nevelő, technika tanár, és iskolánk délutáni kézműves szakkörének vezetője

“1990-ben végeztem a pécsi Pollák Mihály Műszaki Főiskolán, az építész-műszaki tanár szakon.

A Diákszempont előtt a veszprémi műszaki középiskolában, és Fóton, a Garay János Általános Iskolában tanítottam. Számomra mindig örömforrást jelentett a különböző anyagok formálása, megmunkálása, az ebben rejlő kreativitás megélése, ezért diploma után a kismesterség szakoktató képzőt is kijártam, ahol faműves bizonyítványt szereztem.

Sokrétű tapasztalataimra építve, óráimon az anyagismeret mellett a kézművesség, a formatervezés, az alkotás szeretetét igyekszem átadni a gyerekeknek.

Pedagógusként fontosnak tartom támogatni a diákokat, hogy a lehető legtöbb eszközt, anyagot, és alkotó technikát megismerve kipróbálhassák azokat a gyakorlatban is. Mottóm, hogy alkotni jó, de közösen alkotni még jobb! Legfőbb célom, hogy segítsek rátalálni a gyerekeknek saját belső motivációjukra, érdeklődési körükre, hogy  minden tekintetben fejlődve megtalálják az örömöt abban, amit csinálnak.

Szabadidőmben sokat barkácsolok és sportolok, szeretek utazni. Rajongok a Balatonért, és az El Camino szerelmeseként szívesen húzok túracipőt.”

Páris Bori

Művészeti tagozat-vezető

Bori képzőművész, médiaművész, 3D grafikus, enteriőr tervező,  játéktervező. Több évig a Kisképzőben oktatott. A Diákszempontban délutánonként kreativitást fejlesztő képzőművészeti szakköröket is vezet.

Bemutatkozó videója:

Rozsos Réka

Iskolapszichológus és angoltanár

Bemutatkozó videó:

Tézli Péter

A 9. (gimnáziumi) osztály osztályfőnöke, történelem tanár, a Diákszempont sulinótájának zeneszerzője és zenei előadója, és az iskola rocktörténeti szakkörének vezetője

“Az ELTE BTK-ra jártam egyetemre, és a történelem mellett hosszabb-rövidebb ideig voltam filozófia, ógörög és zenetudomány szakos hallgató is.

Tizenöt éven keresztül a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, 2018 szeptembere óta pedig a Diákszempontban tanítok. Az iskolában a diákok délelőtt történelemtanárként találkozhatnak velem, délutánonként gitároktatóként, és a rocktörténeti szakkörön is én fogadom őket, ahová gyakran a szüleikkel együtt jönnek a zenetörténetről tanulni, és beszélgetni, mindezt sok zenehallgatással színesítve.

A Diákszempontban már több olyan diák-tanár projektünk volt, ahol, kihasználva zenei készségeimet és jártasságomat, a gyerekekkel és a többi kollégával együtt közösen hoztunk létre valamit. Szeretem ezeket az alkalmakat, mert a tantárgyak között átjárva, együttes erővel alkotunk.

Nagyon szeretek olvasni, a történelem ismerete nem csupán a szakmám, a hobbim is. Fontosnak tartom, hogy a szűken vett eseménytörténet helyett a diákok lássák az összefüggést a gondolkodás, a művészet, a politika, az életmód területei között, hiszen az életünket egységben, egyként éljük meg, nem részterületekre bontva.

De a történelem tanításánál is fontosabbnak tartom, ha segíthetek, hogy ne fal mellett osonó, saját magára alig rálátó gyerekek nőjenek fel, hanem olyanok, akik jól érzik magukat a bőrükben, és akik másokkal, és önmagukkal szemben is elfogadók.”

A gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük

Nálunk minden gyerek aranyos, fontos és ügyes, függetlenül attól, hogy egy adott tantárgyból éppen milyen teljesítményt nyújt.