Közösség, célorientáció, demokratikus nevelési elvek

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium stresszmentes alternatívát kínál. Támogató közegben, demokratikus elvek mentén működik, ezzel motiválja a diákokat. Nálunk a diákok megtanulják, hogy nem baj, ha hibáznak, és a problémák megoldásának egyetlen hatékony eszköze az aktív párbeszéd.

A jövő tudása a jelen képessége

Az a célunk, hogy a saját és a környezeted formálására is képes, kiegyensúlyozott és valóban érett emberként lépj ki Diákszempont Iskola biztonságot nyújtó falai közül. Az állandóan változó világban is rugalmasan tudsz majd alkalmazkodni, magabiztosan tájékozódsz benne, és felelős, önálló döntéseket hozol.

Alternatív szemléletű gimnázium vagyunk, ezért iskolánk sikerének elengedhetetlen eleme, hogy hatékony megoldásokkal szolgáljunk a modern kor pedagógiai kihívásaira, egyben képesek legyünk megfelelni a Te és a szüleid által velünk szemben támasztott alapvető elvárásokra is.

Mit nyújt neked a Diákszempont Gimnázium?

 • A jelen és a jövő kihívásaira megfelelni képes gondolkodást;
 • innovatív pedagógiai trendek és módszerek alkalmazását;
 • alternatív szemléletű pedagógiai hozzáállást;
 • projektszemléletű oktatást;
 • kreatív, rugalmas, a változtatásra képes gondolkodás fejlesztését;
 • szociális kompetenciák előtérbe helyezését;
 • az életen át tartó tanulásra való felkészítést;
 • barátságos, nyílt, jó hangulatú környezetet.

És ezek, nálunk valóban nem csak szép szavak.
Saját alternatív kerettanterv fejlesztése helyett a hagyományos oktatási keretben működve törekszünk az innovatív és új pedagógiai irányzatokat beépíteni az oktatásba, miközben azokat a szociális készségeidet is fejlesztjük, amelyek a számodra megnyíló jövő munkaerő piacán a vezető szerepeket töltik majd be.

A gimnázium bemutatása

A Diákszempont Gimnáziumban való továbbtanulás kiváló alternatíva lehet a már hozzánk járó diákok számára is, hiszen a jó tanulmányi eredményt elérő diákjainknak felvételi eljárástól mentesen biztosítjuk a helyet, folytonosságot kínálva mindarra a szemléletre, amit az első nyolc év során intézményünkben már megismertek és megszoktak.

Természetesen a gimnáziumi szakaszba a kívülről érkező diákokat is ugyanúgy várjuk, bár nekik a mindenkor meghirdetett felvételi követelményrendszer elvárásait kell teljesíteniük a sikeres felvételhez.
Gimnáziumunkban két tanulmányi terület közül választhatnak az érdeklődők: emelt szintű angol nyelvi tagozatunk az idegen nyelv, valamint a más kultúra iránt érdeklődő tanulókat; míg a digitális-művészeti tagozatunk a vizuális művészetekre és a 3D tervezésre, modellezésre nyitott fiatalokat várja.
Mindkét területen elsődleges a kreativitás fejlesztése, az együttműködési készség, a kritikai gondolkodás, a kommunikációs készség, valamint az empátia és az elfogadás készségének fejlesztése.

Iskolánk koncepciója a rendszerszemléletű oktatásra épül, a rendszergondolkodást már az általános iskola alsó tagozatában is fontosnak tartjuk, és ezt a szemléletet a középiskolában is előtérbe helyezzük annak érdekében, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok holisztikus látásmóddal rendelkezzenek, felismerjék az összefüggéseket, valamint önállóan tudjanak tanulni, lényeget kiemelni, a beérkező információkat megfelelően szelektálni.

A rendszerszemléletet leginkább támogató oktatási módszer a projektalapú oktatás, így iskolánkba rendszeres időközönként, évente 2-3 alkalommal dolgoznak tantárgyközi projekteken a tanulók.

A gimnáziumunkba érkező tanulók kétféleképpen csatlakozhatnak hozzánk:

 • saját általános iskolás tanulóinknak belső felvételi eljárást indítunk, ami némiképp eltér a kívülről érkezők számára meghirdetett felvételi eljárástól. Kiemelkedő tanulóinknak, ha jelentkező teljesítménye megfelel az általa választott tagozaton előírt belső alkalmassági vizsgán, akkor biztosítjuk számára a gimnáziumban való továbbtanulás lehetőségét. A tanuló ebben az esetben nem kapcsolódik be a középfokú felvételi eljárásba, az ő esetében a nevelőtestület határozata alapján a nyolcadik év végén automatikusan folytathatja tanulmányait a kilencedik évfolyamon.
 • A külsős jelentkezőknek a két meghirdetett tagozaton más-más felvételi követelményeknek kell megfelelniük, a konkrét felvételi eljárás menetével kapcsolatban mindenki a tagozatok leírásánál tud tájékozódni.

Szeretnél még megtudni valamit?

Vedd fel velünk a kapcsolatot és a lehető leghamarabb személyes tájékoztatást nyújtunk.

Angol nyelvi tagozat

Az osztályba felvehető maximális tanulói létszám: 25 fő
Ebből külsős férőhelyek száma: 18 fő

Nyelvi tagozatunk nem kéttannyelvű tagozat! Az angol nyelvet, illetve néhány tárgyat (nem fő tárgyat) emelt óraszámban tanulnak a diákok, és az oktatásba anyanyelvi oktató is bekapcsolódik.

Tudjuk, hogy az emelt szintű nyelvi program önmagában nem kuriózum. Egyre több az olyan típusú intézmény, ahol magas óraszámban tanulnak a gyerekek idegen nyelvet, bár az is látszik, hogy ez nem garancia arra, hogy a gimnáziumi években magas szintű nyelvtudást is szereznek majd. Úgy gondoljuk, ahhoz, hogy ez az anomália – hogy a magas óraszám ellenére sem gyarapszik látványosan a nyelvtudás – eltűnjön, szemléletváltás szükséges a nyelvoktatásban. A cél ugyanis nem a NYELVTANULÁS, hanem a NYELV ELSAJÁTÍTÁSA kell, hogy legyen. Ehhez pedig beszédcentrikus képzésre van szükség, ahol a tanulóknak nyelvi környezetet teremtünk, életszerű szituációkkal, problémákkal, helyzetekkel találkoznak, amelyekben az angol nyelvet használniuk kell.

Felkeltette az érdeklődésed?

Nézd meg a jelentkezés lépéseit, az évközbeni váltás feltételeit!

A tanév szerkezete

Az óraszámok tekintetében, a kerettanterv által biztosított heti 3 angol órát további 4 tanórával egészítjük ki a következőképpen:

 • heti 5 hagyományos angolóra
 • heti 2 native (anyanyelvi) óra

A heti 7db nyelvóra mellett minden évfolyamon szintén kötelezően választható 1 db tanóra, amely angol nyelven folyik. Ezek a különböző évfolyamokon a következők:

 • 9. évfolyamon: dráma
 • 10. évfolyamon: informatika vagy művészet
 • 11. évfolyamon: etika
 • 12. évfolyamon: média

A tanórák bontott, tehát kis létszámú csoportokban zajlanak (8-10 fő)

Iskolánk a 2020/2021-es tanévben bekapcsolódott a KÖZPONTI FELVÉTELI ELJÁRÁSBA! A központi jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

OM szám: 203162
Tagozati kód: 0001 Angol nyelvi tagozat
Feladatellátási hely kódja: 002

A felvételi követelmény 3 részből áll:

1. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
Maximálisan szerezhető pontszám az írásbeli dolgozatok alapján:
100pont

2. Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végi, 8. félévi érdemjegyek alapján a következő tantárgyakból:
• magyar irodalom
• magyar nyelvtan
• angol nyelv
• történelem
• matematika
• Maximálisan szerezhető pontszám a tanulmányi eredmények alapján: 50pont

3. Szóbeli vizsga: videóprezentáció bemutatása.
Maximálisan szerezhető pontszám a szóbeli vizsgán:
50 pont

Maximálisan szerezhető pontszám a felvételi eljárás során: 200 pont

A szóbeli vizsga követelményei:

1. videóprezentáció készítése
2. irányított beszélgetés csoportban

1. A videóprezentáció követelményei
– Terjedelem: minimum 3, maximum 5 perc
– Téma: a jelentkező bemutatja saját magát, kedvenc időtöltéseit, családját, házikedvencét stb. ANGOL NYELVEN.

– Beküldési határidő: 2022.február 21. A videóprezentáció elkészítéséhez YouTube csatorna szükséges, az elkészített videó linkjét kell elküldeni a rozsos.reka@diakszempont.hu e-mail címre. A TÁRGY mezőbe kérjük beírni: „VIDEÓPREZENTÁCIÓ2021 angol nyelvi tagozat.”

– Maximálisan szerezhető pontszám: 20 pont.

2. Irányított beszélgetés csoportban
– Időpont: 2022. március 05.
– Téma: A videóprezentáció bemutatása mellett, a látottakkal kapcsolatos irányított beszélgetés.
– Maximálisan szerezhető pontszám: 30 pont.

A szóbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: 50 pont.

Digitális-művészeti tagozat

Az osztályba felvehető maximális tanulói létszám: 25 fő
Ebből külsős férőhelyek száma: 18 fő

Általános iskolánk egyik fő profilja a komplex művészeti oktatás. Ezt folytatjuk a középiskolában is, de nem azért, hogy művészeket neveljünk, hanem azért, mert a kreativitást tartjuk az egyik legfontosabb készségnek.

Az emberi kreativitás nehezen helyettesíthető gépek által. Így azok a szakmák, amelyekhez ez elengedhetetlenül szükséges, nyilvánvalóan felértékelődnek majd. Ezt a gondolatot ragadtuk meg akkor, amikor a piacon jól ismert ARWORKS SZOFTVERFEJLESZTŐ céggel együttműködve kidolgoztuk a digitális-művészeti tagozatunk programját.

Az ARWORKS biztosítja a szakmai know-how-t, valamint az oktatást végző szakembereket, ami már önmagában garanciát jelent, mi pedig biztosítjuk ehhez az oktatási környezetet.

A program szerint a 9. és 10. évfolyamon a tanulók együtt haladnak. A művészeti és digitális tárgyak óraszámai egyenlő arányban vannak elosztva. A fő tárgyak mellett emelt óraszámban tanulnak vizuális művészetet, és digitális tárgyakat, majd a 11. évfolyamtól a képzés kettéválik. Akik inkább a művészeti tárgyak iránt éreznek affinitást, azok magasabb óraszámban számíthatnak kézi rajz órákra, valamint egyéb kreatív alkotásra, a 3D animálás részleteinek megismerésére, valamint a 3D alkotás mélységeinek feltárására. A digitális ismeretek és a programozás iránt érdeklődő tanulók viszont a szoftverfejlesztéssel (Unity) és a programozás alapjaival ismerkedhetnek meg.

Felkeltette az érdeklődésed?

Nézd meg a jelentkezés lépéseit, az évközbeni váltás feltételeit!

Tanévszerkezet

A képzés végén a nálunk tanuló diákok képesek lesznek

 • 3D számítógépes programok elkészítésére
 • animációs kisfilmek elkészítésére
 • elképzelt/megtervezett forma létrehozása
 • 3D nyomtatáshoz forma készítésére

  A képzés – bár nagyon újszerű -, hiszen iskolarendszerben még sehol nem oktatnak 3D programozást, illetve ilyen jellegű ismereteket, mindenképpen a hasonló érdeklődéssel bíró gyerekeknek ajánlott. A program igen sok plusz órát jelent majd a tanulók számára, így emellett egyéb elfoglaltság, terhelés már nem ajánlott.

A nagyobb terhelést bíró gyerekek számára ideális ez a tagozatunk.

Iskolánk a 2020/2021-es tanévben bekapcsolódott a KÖZPONTI FELVÉTELI ELJÁRÁSBA! A központi jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

OM szám: 203162
Tagozati kód: 0002 Digitális-művészeti tagozat
Feladatellátási hely kódja: 002

A felvételi követelmény 3 részből áll:

1. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
Maximálisan szerezhető pontszám az írásbeli dolgozatok alapján: 100pont

2. Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végi, 8. félévi érdemjegyek alapján a következő tantárgyakból:
magyar irodalom
magyar nyelvtan
történelem
matematika
vizuális kultúra/informatika
Maximálisan szerezhető pontszám a tanulmányi eredmények alapján: 50 pont.

3. Szóbeli vizsga: művészeti készségek/képességek vizsgálata; elbeszélgetés
Maximálisan szerezhető pontszám a szóbeli vizsgán:
50 pont

Maximálisan szerezhető pontszám a felvételi eljárás során: 200 pont

A SZÓBELI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI:

Időpont: 2022. március 05.

A hozzánk jelentkező diákok a tagozat sikeres teljesítéséhez szükséges készség-, ill. képességvizsgálaton vesznek részt, amely 3 részből áll:

Számítógépes feladatok önálló megoldása előzetes instrukciók alapján.
Max. pontszám: 15 pont.

Kézirajz készítése adott téma alapján. Max. pontszám: 20 pont
Egyéni portfolió bemutatása: kérünk mindenkit, hogy a szóbeli vizsgára mappában hozzon magával korábbi munkákat.
A portfolió szabadon választható tartalmi elemei: szabad kézirajzok, fotók, kinyomtatott számítógépes grafikai munkák. Max. pontszám: 15 pont.

A szóbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: 50 pont.

Felvételi események, információk 2022/2023

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium a 2022/2023 tanévre vonatkozó gimnáziumi pótfelvételi eljárást NEM indít, mivel a két meghirdetett osztály megtelt.

Felvételi események, információk 2022/2023 tanév

Nagyítom a képet! 

Közelgő fontosabb események:

Már lezajlott/jelenleg zajló események:

Jelentkezés a gimnáziumba!

A Diákszempont közössége téged is vár!

Szülői vélemények

Nem csak azt szeretnénk bemutatni, hogy mi hogy gondolkozunk a Diákszempontról, hanem azt is, hogy minket milyennek látnak a szülők, így összegyűjtöttünk egy pár szülői véleményt, amit itt megosztunk veletek.

A gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük

Nálunk minden gyerek aranyos, fontos és ügyes, függetlenül attól, hogy egy adott tantárgyból éppen milyen teljesítményt nyújt.