Közösség, célorientáció, demokratikus nevelési elvek

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium kiegyensúlyozott alternatívát kínál. Támogató közegben, demokratikus elvek mentén működik, ezzel motiválja a diákokat. Nálunk a diákok megtanulják, hogy nem baj, ha hibáznak, és a problémák megoldásának egyetlen hatékony eszköze az aktív párbeszéd.

A jövő tudása a jelen képessége

Az a célunk, hogy a saját és a környezeted formálására is képes, kiegyensúlyozott és valóban érett emberként lépj ki Diákszempont Iskola biztonságot nyújtó falai közül. Az állandóan változó világban is rugalmasan tudsz majd alkalmazkodni, magabiztosan tájékozódsz benne, és felelős, önálló döntéseket hozol.

Alternatív szemléletű gimnázium vagyunk, ezért iskolánk sikerének elengedhetetlen eleme, hogy hatékony megoldásokkal szolgáljunk a modern kor pedagógiai kihívásaira, egyben képesek legyünk megfelelni a Te és a szüleid által velünk szemben támasztott alapvető elvárásoknak is.

Mit nyújt neked a Diákszempont Gimnázium?

 • A jelen és a jövő kihívásaira megfelelni képes gondolkodást;
 • innovatív pedagógiai trendek és módszerek alkalmazását;
 • alternatív szemléletű pedagógiai hozzáállást;
 • projektszemléletű oktatást;
 • kreatív, rugalmas, a változtatásra képes gondolkodás fejlesztését;
 • szociális kompetenciák előtérbe helyezését;
 • az életen át tartó tanulásra való felkészítést;
 • barátságos, nyílt, jó hangulatú környezetet.

És ezek, nálunk valóban nem csak szép szavak.
Saját alternatív kerettanterv fejlesztése helyett a hagyományos oktatási keretben működve törekszünk az innovatív és új pedagógiai irányzatokat beépíteni az oktatásba, miközben azokat a szociális készségeidet is fejlesztjük, amelyek a számodra megnyíló jövő munkaerő piacán a vezető szerepeket töltik majd be.

A gimnázium bemutatása

A Diákszempont Gimnáziumban való továbbtanulás kiváló alternatíva lehet a már hozzánk járó diákok számára is, hiszen a jó tanulmányi eredményt elérő diákjainknak felvételi eljárástól mentesen biztosítjuk a helyet, folytonosságot kínálva mindarra a szemléletre, amit az első nyolc év során intézményünkben már megismertek és megszoktak.

Természetesen a gimnáziumi szakaszba a kívülről érkező diákokat is ugyanúgy várjuk, bár nekik a mindenkor meghirdetett felvételi követelményrendszer elvárásait kell teljesíteniük a sikeres felvételhez.
Gimnáziumunkban két tanulmányi terület közül választhatnak az érdeklődők: emelt szintű angol nyelvi tagozatunk az idegen nyelv, valamint a más kultúra iránt érdeklődő tanulókat; míg a digitális-művészeti tagozatunk a vizuális művészetekre és a 3D tervezésre, modellezésre nyitott fiatalokat várja.
Mindkét területen elsődleges a kreativitás fejlesztése, az együttműködési készség, a kritikai gondolkodás, a kommunikációs készség, valamint az empátia és az elfogadás készségének fejlesztése.

Iskolánk koncepciója a rendszerszemléletű oktatásra épül, a rendszergondolkodást már az általános iskola alsó tagozatában is fontosnak tartjuk, és ezt a szemléletet a középiskolában is előtérbe helyezzük annak érdekében, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok holisztikus látásmóddal rendelkezzenek, felismerjék az összefüggéseket, valamint önállóan tudjanak tanulni, lényeget kiemelni, a beérkező információkat megfelelően szelektálni.

A rendszerszemléletet leginkább támogató oktatási módszer a projektalapú oktatás, így iskolánkba rendszeres időközönként, évente 2-3 alkalommal dolgoznak tantárgyközi projekteken a tanulók.

 

Szeretnél még megtudni valamit?

Vedd fel velünk a kapcsolatot és a lehető leghamarabb személyes tájékoztatást nyújtunk.

A gimnáziumunkba érkező tanulók kétféleképpen csatlakozhatnak hozzánk:

 • saját általános iskolás tanulóinknak belső felvételi eljárást indítunk, ami némiképp eltér a kívülről érkezők számára meghirdetett felvételi eljárástól. Kiemelkedő tanulóinknak, ha a jelentkező teljesítménye megfelel az általa választott tagozaton előírt belső alkalmassági vizsgán, akkor biztosítjuk számára a gimnáziumban való továbbtanulás lehetőségét. A tanuló ebben az esetben nem kapcsolódik be a középfokú felvételi eljárásba, az ő esetében a nevelőtestület határozata alapján a nyolcadik év végén automatikusan folytathatja tanulmányait a kilencedik évfolyamon.
 • A külsős jelentkezőknek a két meghirdetett tagozaton más-más felvételi követelményeknek kell megfelelniük, a konkrét felvételi eljárás menetével kapcsolatban mindenki a tagozatok leírásánál tud tájékozódni.
Tudnivalók különleges bánásmódot igénylő tanulók felvételije kapcsán
 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgájával kapcsolatban, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. 

Az SNI illetve BTMN tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt (magyar nyelv vizsgarész esetében maximum 30 perc, és matematika vizsgarész esetében maximum 30 perc), a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket (számológép vagy számítógép vagy helyesírási szótár). Fontos, hogy a kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltak a középfokú felvételi eljárás során történő alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, mielőbb a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsághoz kell fordulni. 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon kell igényelni a központi írásbeli vizsga előtt a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet, a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. Az elektronikus űrlap kitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése is a programfelületen történik. A központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeire vonatkozó kérelmekről a vizsgaszervező intézmény igazgatója határozat formájában dönt. 

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői véleményt és a kérelmet.

Angol nyelvi tagozat

Az osztályba felvehető maximális tanulói
létszám a 2024/2025-ös tanévben: 25 fő 

Ebből külsős férőhelyek száma: 23 fő

Nyelvi tagozatunk nem kéttannyelvű tagozat! Az angol nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok, és az oktatásba native (anyanyelvi) oktató is bekapcsolódik.

Tudjuk, hogy az emelt szintű nyelvi program önmagában nem kuriózum. Egyre több az olyan típusú intézmény, ahol magas óraszámban tanulnak a gyerekek idegen nyelvet, bár az is látszik, hogy ez nem garancia arra, hogy a gimnáziumi években magas szintű nyelvtudást is szereznek majd. Úgy gondoljuk, ahhoz hogy ez az anomália – nevezetesen, hogy magas az óraszám, mégsem gyarapszik látványosan a nyelvtudás – kiküszöbölésre kerüljön, egyfajta szemléletváltás szükséges a nyelvoktatásban. 

A cél ugyanis nem a NYELVTANULÁS, hanem a NYELV ELSAJÁTÍTÁSA kell, hogy legyen. Ehhez pedig beszédcentrikus képzésre van szükség, ahol a tanulóknak nyelvi környezetet teremtünk, életszerű szituációkkal, problémákkal, helyzetekkel kell találkozniuk, amelyekben a nyelvet használják, használni tudják.

Felkeltette az érdeklődésed?

Nézd meg a jelentkezés lépéseit, az évközbeni váltás feltételeit!

A tanév szerkezete

Az óraszámok tekintetében, a kerettanterv által biztosított heti 3 angol órát további 4 tanórával egészítjük ki a következőképpen:

 • heti 5 hagyományos angolóra
 • heti 2 native (anyanyelvi) óra

A tanórák bontott, tehát kis létszámú csoportokban zajlanak (8-10 fő).

 A központi jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

OM szám: 203162
Tagozati kód: 0001 Angol nyelvi tagozat
Feladatellátási hely kódja: 002

A felvételi követelmény 3 részből áll:

1. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
Maximálisan szerezhető pontszám az írásbeli dolgozatok alapján:
100pont

2. Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végi, 8. félévi érdemjegyek alapján a következő tantárgyakból:
• magyar irodalom
• magyar nyelvtan
• angol nyelv
• történelem
• matematika
• Maximálisan szerezhető pontszám a tanulmányi eredmények alapján: 50pont

3. Szóbeli vizsga: videóprezentáció bemutatása.
Maximálisan szerezhető pontszám a szóbeli vizsgán:
50 pont

Maximálisan szerezhető pontszám a felvételi eljárás során: 200 pont

 

 

 

 

A szóbeli vizsga követelményei:

1. videóprezentáció készítése
2. irányított beszélgetés csoportban

1. A videóprezentáció követelményei:
– Terjedelem: minimum 3, maximum 5 perc
– Téma: a jelentkező bemutatja saját magát, kedvenc időtöltéseit, családját, házikedvencét stb. ANGOL NYELVEN.

Beküldési határidő: 2024. február 19. A videóprezentáció elkészítéséhez YouTube csatorna szükséges, az elkészített videó linkjét kell elküldeni a fancsalikato@diakszempont.hu e-mail címre.

A TÁRGY mezőbe kérjük beírni: „Saját név VIDEÓPREZENTÁCIÓ2024 angol
nyelvi tagozat.”

– Maximálisan szerezhető pontszám: 20 pont.

2. Irányított beszélgetés csoportban

– Időpont: 2024. március 07-08.
– Téma: A videóprezentáció bemutatása mellett, a látottakkal kapcsolatos irányított beszélgetés.
– Maximálisan szerezhető pontszám: 30 pont.

A szóbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: 50 pont.

Digitális-művészeti tagozat

Az osztályba felvehető maximális tanulói létszám a
2024/2025-ös tanévben: 25 fő 

Ebből külsős férőhelyek száma: 17  fő

A jövő tudása a jelen képessége

A digitális művészet jövője rendkívül ígéretes és izgalmas lehetőségeket tartogat a ma diákjainak. A technológia fejlődésével újabb és újabb eszközök és programok válnak elérhetővé a művészek számára, ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy kreativitásuknak és technikai tudásuknak köszönhetően olyan alkotásokat hozzanak létre, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A Diákszempont Digitális Művészeti Tagozatának diákjai kiemelkedő elméleti és technikai alapokat kapnak ahhoz, hogy sikeresek legyenek azokban az iparágakban, amelyek kreatív tervezést és innovatív látásmódot igényelnek. 

 

Mit tanulnak a DSZP diákjai a digitális művészeti tagozaton?

A tagozat célja azon képességek fejlesztése, amelyek nélkülözhetetlenek a digitális művészeti területen való boldoguláshoz: a kreatív és innovatív gondolkodás, a szabadkézi rajzolás, valamint a grafikai szoftverek ismerete.

A szabadkézi rajzolás elősegíti az ötletek megfogalmazását és vizuális formába öntését, míg a 3D tervezés lehetőséget ad arra, hogy valósághűen megjelenítsük ezeket az elképzeléseket és részletesen kidolgozzuk őket. A két technika együttes használata hatékonyabbá teszi a tervezési folyamatot és segít abban, hogy a diákok sikeresen fejezhessék be projektjeiket. 

 

Diákjaink eredményei

Az elmúlt négy évben számos pozitív eredmény és siker koronázta tagozatunk diákjainak lelkesedését és szorgalmát. Nagy örömünkre szolgál, hogy az általuk létrehozott munkák a szakmai közönség részéről is elismerést nyertek. Ez egyrészt megerősíti diákjainkban az alkotói
hajlamot és tehetséget, másrészt motivációt is ad nekik, hogy tovább fejlesszék tudásukat és kitartóan küzdjenek az álmaikért. A digitális művészetek világában való jártasságnak köszönhetően komoly versenyelőnyt szerezhetnek maguknak jövőbeli pályaválasztásuk során.

Ezt bizonyítja, hogy minden, a tagozaton 2023-ban érettségizett diákunk sikeres felvételi vizsgát tett különböző hazai és nemzetközi művészeti felsőoktatási intézményben, beleértve az animáció, építőművészet és grafika területeit is. Ez nem csak azt mutatja, hogy diákjaink tehetségesek és elkötelezettek a művészeti pályafutásuk iránt, de abban is megerősít bennünket, hogy sikerült átadnunk számukra a szükséges szakmai tudást és szemléletmódot.

Felkeltette az érdeklődésed?

Nézd meg a jelentkezés lépéseit, az évközbeni váltás feltételeit!

Tanévszerkezet

Kimenetben a nálunk tanuló diákok képesek lesznek

 •  3D számítógépes programok elkészítésére

 •  Animációs kisfilmek elkészítésére

 • Elképzelt/megtervezett forma valósággá váltására

 •  3D nyomtatáshoz forma készítésére

A program szerint a 9. és 10. évfolyamon a tanulók együtt haladnak. A művészeti és digitális tárgyaik óraszámai egyenlő arányban lesznek elosztva. A fő tárgyak mellett emelt óraszámban tanulnak vizuális művészetet, és digitális tárgyakat, majd a 11. évfolyamtól a képzés ketté válik:

– Akik inkább a művészeti tárgyak iránt éreznek affinitást, azok magasabb óraszámban számíthatnak kézi rajz órákra, valamint egyéb kreatív alkotásra, a 3D animálás részleteinek megismerésére, valamint a 3D alkotás mélységeinek feltárására. 

– A digitális programozás iránt érdeklődő tanulók viszont a szoftverfejlesztéssel (Unity) és a progrramozás alapjaival ismerkedhetnek meg.


A nagyobb terhelést bíró gyerekek számára ideális ez a tagozatunk.

Az alábbi adatainkat fel kell tüntetni a hivatalos középiskolai jelentkezési lapon!

OM szám: 203162
Tagozati kód: 0002 Digitális-művészeti tagozat
Feladatellátási hely kódja: 002

 

A felvételi követelmény 3 részből áll:

1. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
Maximálisan szerezhető pontszám az írásbeli dolgozatok alapján: 100pont

2. Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végi, 8. félévi érdemjegyek alapján a következő tantárgyakból:
-magyar irodalom (max. 10 pont)
-magyar nyelvtan (max. 10 pont)
-történelem (max. 10 pont)
-matematika (max. 10 pont)
-vizuális kultúra/informatika (max. 10 pont)

Maximálisan szerezhető pontszám
a tanulmányi eredmények alapján: 50 pont.

 

 

3. Művészeti készségek/képességek vizsgálata; 
A
művészeti készségek/képességek vizsgálatán szerezhető maximális pontszám: 50
pont

Maximálisan szerezhető pontszám a felvételi eljárás során: 200 pont

 

 A művészeti készségek/képességek vizsgálatának időpontja: 2024. március 09. szombat

A hozzánk jelentkező diákok a tagozat sikeres teljesítéséhez szükséges készség ill. képesség vizsgálaton vesznek részt, amely 4 részből áll: 

– számítógépes feladatot kapnak, amit előzetes instrukciók után önállóan tudnak megoldani
– kézi rajz készítése beállítás alapján
– kreatív feladat
– portfólió bemutatása 

A felvételi portfólió javasolt tartalma:

– Szabadkézi rajzok, mint például csendéletek és portrék.
– Bármilyen alkotói tevékenységekhez kapcsolódó munkák, például képregények, művészi fotók, festmények, tárgyak és egyéb kreatív alkotói munkák.
– Digitális munkák, például digitális rajzok, animációk.

 A művészeti készségek/képességek vizsgálatát a felvétel feltételeként vesszük figyelembe!

 

 

Felvételi események, információk 2023/2024

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium a 2024/2025 tanévben két gimnáziumi osztályt indít.

Induló osztályainkkal kapcsolatos kérdéseidet a felveteli@diakszempont.hu email címen teheted fel.

Közelgő fontosabb események:

Már lezajlott/jelenleg zajló események:

Szülői tájékoztató gimnázium

Diákszempont Gimnázium | Digitális-művészet; emelt szintű angolLeendő 9. osztály2022. október 5. 17:00 Elballagsz, tovább lépsz, de nem mindegy, hogy hova. Valami jó kis gimit szeretnél,

Tovább olvasom »

Érdeklődés a gimnáziumról

A Diákszempont közössége téged is vár!

Szülői vélemények

Nem csak azt szeretnénk bemutatni, hogy mi hogy gondolkozunk a Diákszempontról, hanem azt is, hogy minket milyennek látnak a szülők, így összegyűjtöttünk egy pár szülői véleményt, amit itt megosztunk veletek.

A gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük

Nálunk minden gyerek aranyos, fontos és ügyes, függetlenül attól, hogy egy adott tantárgyból éppen milyen teljesítményt nyújt.