Közösség, célorientáció, demokratikus nevelési elvek

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium kiegyensúlyozott alternatívát kínál. Támogató közegben, demokratikus elvek mentén működik, ezzel motiválja a diákokat. Nálunk a diákok megtanulják, hogy nem baj, ha hibáznak, és a problémák megoldásának egyetlen hatékony eszköze az aktív párbeszéd.

A jövő tudása a jelen képessége

Az a célunk, hogy a saját és a környezeted formálására is képes, kiegyensúlyozott és valóban érett emberként lépj ki Diákszempont Iskola biztonságot nyújtó falai közül. Az állandóan változó világban is rugalmasan tudsz majd alkalmazkodni, magabiztosan tájékozódsz benne, és felelős, önálló döntéseket hozol.

Alternatív szemléletű gimnázium vagyunk, ezért iskolánk sikerének elengedhetetlen eleme, hogy hatékony megoldásokkal szolgáljunk a modern kor pedagógiai kihívásaira, egyben képesek legyünk megfelelni a Te és a szüleid által velünk szemben támasztott alapvető elvárásoknak is.

Mit nyújt neked a Diákszempont Gimnázium?

 • A jelen és a jövő kihívásaira megfelelni képes gondolkodást;
 • innovatív pedagógiai trendek és módszerek alkalmazását;
 • alternatív szemléletű pedagógiai hozzáállást;
 • projektszemléletű oktatást;
 • kreatív, rugalmas, a változtatásra képes gondolkodás fejlesztését;
 • szociális kompetenciák előtérbe helyezését;
 • az életen át tartó tanulásra való felkészítést;
 • barátságos, nyílt, jó hangulatú környezetet.

És ezek, nálunk valóban nem csak szép szavak.
Saját alternatív kerettanterv fejlesztése helyett a hagyományos oktatási keretben működve törekszünk az innovatív és új pedagógiai irányzatokat beépíteni az oktatásba, miközben azokat a szociális készségeidet is fejlesztjük, amelyek a számodra megnyíló jövő munkaerő piacán a vezető szerepeket töltik majd be.

A gimnázium bemutatása

A Diákszempont Gimnáziumban való továbbtanulás kiváló alternatíva lehet a már hozzánk járó diákok számára is, hiszen a jó tanulmányi eredményt elérő diákjainknak felvételi eljárástól mentesen biztosítjuk a helyet, folytonosságot kínálva mindarra a szemléletre, amit az első nyolc év során intézményünkben már megismertek és megszoktak.

Természetesen a gimnáziumi szakaszba a kívülről érkező diákokat is ugyanúgy várjuk, bár nekik a mindenkor meghirdetett felvételi követelményrendszer elvárásait kell teljesíteniük a sikeres felvételhez.
Gimnáziumunkban két tanulmányi terület közül választhatnak az érdeklődők: emelt szintű angol nyelvi tagozatunk az idegen nyelv, valamint a más kultúra iránt érdeklődő tanulókat; míg a digitális-művészeti tagozatunk a vizuális művészetekre és a 3D tervezésre, modellezésre nyitott fiatalokat várja.
Mindkét területen elsődleges a kreativitás fejlesztése, az együttműködési készség, a kritikai gondolkodás, a kommunikációs készség, valamint az empátia és az elfogadás készségének fejlesztése.

Iskolánk koncepciója a rendszerszemléletű oktatásra épül, a rendszergondolkodást már az általános iskola alsó tagozatában is fontosnak tartjuk, és ezt a szemléletet a középiskolában is előtérbe helyezzük annak érdekében, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok holisztikus látásmóddal rendelkezzenek, felismerjék az összefüggéseket, valamint önállóan tudjanak tanulni, lényeget kiemelni, a beérkező információkat megfelelően szelektálni.

A rendszerszemléletet leginkább támogató oktatási módszer a projektalapú oktatás, így iskolánkba rendszeres időközönként, évente 2-3 alkalommal dolgoznak tantárgyközi projekteken a tanulók.

A gimnáziumunkba érkező tanulók kétféleképpen csatlakozhatnak hozzánk:

 • saját általános iskolás tanulóinknak belső felvételi eljárást indítunk, ami némiképp eltér a kívülről érkezők számára meghirdetett felvételi eljárástól. Kiemelkedő tanulóinknak, ha a jelentkező teljesítménye megfelel az általa választott tagozaton előírt belső alkalmassági vizsgán, akkor biztosítjuk számára a gimnáziumban való továbbtanulás lehetőségét. A tanuló ebben az esetben nem kapcsolódik be a középfokú felvételi eljárásba, az ő esetében a nevelőtestület határozata alapján a nyolcadik év végén automatikusan folytathatja tanulmányait a kilencedik évfolyamon.
 • A külsős jelentkezőknek a két meghirdetett tagozaton más-más felvételi követelményeknek kell megfelelniük, a konkrét felvételi eljárás menetével kapcsolatban mindenki a tagozatok leírásánál tud tájékozódni.

Szeretnél még megtudni valamit?

Vedd fel velünk a kapcsolatot és a lehető leghamarabb személyes tájékoztatást nyújtunk.

Angol nyelvi tagozat

Az osztályba felvehető maximális tanulói
létszám a 2023/2024-es tanévben: 25 fő (egy vegyes osztályt indítunk)

Ebből külsős férőhelyek száma: 7 fő

Ideiglenes felvételi rangsor ITT!

Nyelvi tagozatunk nem kéttannyelvű tagozat! Az angol nyelvet, illetve néhány tárgyat (nem fő tárgyat) emelt óraszámban tanulnak a diákok, és az oktatásba native (anyanyelvi) oktató is bekapcsolódik.

Tudjuk, hogy az emelt szintű nyelvi program önmagában nem kuriózum. Egyre több az olyan típusú intézmény, ahol magas óraszámban tanulnak a gyerekek idegen nyelvet, bár az is látszik, hogy ez nem garancia arra, hogy a gimnáziumi években magas szintű nyelvtudást is szereznek majd. Úgy gondoljuk, ahhoz hogy ez az anomália- nevezetesen, hogy magas az óraszám, mégsem gyarapszik látványosan a nyelvtudás – kiküszöbölésre kerüljön, egyfajta szemléletváltás szükséges a nyelvoktatásban. A cél ugyanis nem a NYELVTANULÁS, hanem a NYELV ELSAJÁTÍTÁSA kell, hogy legyen. Ehhez pedig beszédcentrikus képzésre van szükség, ahol a tanulóknak nyelvi környezetet teremtünk, életszerű szituációkkal, problémákkal, helyzetekkel kell találkozniuk, amelyekben a nyelvet használják, használni tudják.

Felkeltette az érdeklődésed?

Nézd meg a jelentkezés lépéseit, az évközbeni váltás feltételeit!

A tanév szerkezete

Az óraszámok tekintetében, a kerettanterv által biztosított heti 3 angol órát további 4 tanórával egészítjük ki a következőképpen:

 • heti 5 hagyományos angolóra
 • heti 2 native (anyanyelvi) óra

A tanórák bontott, tehát kis létszámú csoportokban zajlanak (8-10 fő).

 A központi jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

OM szám: 203162
Tagozati kód: 0001 Angol nyelvi tagozat
Feladatellátási hely kódja: 002

A felvételi követelmény 3 részből áll:

1. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
Maximálisan szerezhető pontszám az írásbeli dolgozatok alapján:
100pont

2. Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végi, 8. félévi érdemjegyek alapján a következő tantárgyakból:
• magyar irodalom
• magyar nyelvtan
• angol nyelv
• történelem
• matematika
• Maximálisan szerezhető pontszám a tanulmányi eredmények alapján: 50pont

3. Szóbeli vizsga: videóprezentáció bemutatása.
Maximálisan szerezhető pontszám a szóbeli vizsgán:
50 pont

Maximálisan szerezhető pontszám a felvételi eljárás során: 200 pont

 

 

 

A szóbeli vizsga követelményei:

1. videóprezentáció készítése
2. irányított beszélgetés csoportban

1. A videóprezentáció követelményei
– Terjedelem: minimum 3, maximum 5 perc
– Téma: a jelentkező bemutatja saját magát, kedvenc időtöltéseit, családját, házikedvencét stb. ANGOL NYELVEN.

– Beküldési határidő: 2023.február 24. A videóprezentáció elkészítéséhez YouTube csatorna szükséges, az elkészített videó linkjét kell elküldeni a fancsalikato@diakszempont.hu e-mail címre. A TÁRGY mezőbe kérjük beírni: „Saját név VIDEÓPREZENTÁCIÓ2023 angol
nyelvi tagozat.”

– Maximálisan szerezhető pontszám: 20 pont.

2. Irányított beszélgetés csoportban
– Időpont: 2023. március 04.
– Téma: A videóprezentáció bemutatása mellett, a látottakkal kapcsolatos irányított beszélgetés.
– Maximálisan szerezhető pontszám: 30 pont.

A szóbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: 50 pont.

Digitális-művészeti tagozat

Az osztályba felvehető maximális tanulói létszám a
2023/2024-es tanévben: 25 fő (egy vegyes osztályt indítunk)

Ebből külsős férőhelyek száma: 8 fő

Ideiglenes felvételi rangsor ITT!

Általános iskolánk egyik fő profilja a komplex művészeti oktatás. Ezt a vonalat visszük tovább a középiskolai szakaszba, de nem azért, hogy művészeket neveljünk, sokkal inkább azért, mert a kreativitást tartjuk az egyik legfontosabb készségnek.

Ezzel kapcsolatban egy fontos adat: míg 2015-ben a top 10 skills között a kreativitás éppen benne volt az első tízben –pont a 10. helyen állt – addig, az előrejelzések szerint 2020-ra, azaz 5 éven belül dobogós helyre kerül majd az említett készség!

Az emberi kreativitás nehezen helyettesíthető gépek által. Így azok a szakmák, amelyekhez ez elengedhetetlenül szükséges, nyilvánvalóan felértékelődnek majd. Ezt a gondolatot ragadtuk meg akkor, amikor a piacon jól ismert ARWORKS SZOFTVERFEJLESZTŐ céggel együttműködve kidolgoztuk a digitális-művészeti tagozatunk programját.

Az ARWORKS adja tehát a szakmai know how-t, valamint az oktató szakembereket, ami nyilvánvaló garancia, mi pedig biztosítjuk ehhez az oktatási környezetet.

A program szerint a 9. és 10. évfolyamon a tanulók együtt haladnak. A művészeti és digitális tárgyaik óraszámai egyenlő arányban lesznek elosztva. A fő tárgyaik mellett emelt óraszámban tanulnak vizuális művészetet, és digitális tárgyakat, majd a 11. évfolyamtól a képzés ketté válik. Akik inkább a művészeti tárgyak iránt éreznek affinitást, azok magasabb óraszámban számíthatnak kézi rajz órákra, valamint egyéb kreatív alkotásra, a 3D animálás részleteinek megismerésére, valamint a 3D alkotás mélységeinek feltárására. A digitális/programozás iránt affinitív tanulók viszont a szoftverfejlesztéssel (Unity) és a programozás alapjaival ismerkedhetnek meg.

Felkeltette az érdeklődésed?

Nézd meg a jelentkezés lépéseit, az évközbeni váltás feltételeit!

Tanévszerkezet

Kimenetben a nálunk tanuló diákok képesek lesznek

 •  3D számítógépes programok elkészítésére

 •  Animációs kisfilmek elkészítésére

 • Elképzelt/megtervezett forma valósággá váltására

 •  3D nyomtatáshoz forma készítésére

  A képzés, bár nagyon újszerű, hisz iskolarendszerben még sehol nem oktatnak 3D programozást, illetve ilyen jellegű ismereteket, mindenképpen a hasonló érdeklődéssel bíró gyerekek számára ajánlott. A program igen sok plusz órát jelent majd a tanulók számára, így emellett egyéb elfoglaltság, terhelés már nem ajánlott.

A nagyobb terhelést bíró gyerekek számára ideális ez a tagozatunk.

Az alábbi adatainkat fel kell tüntetni a hivatalos középiskolai jelentkezési lapon!

OM szám: 203162
Tagozati kód: 0002 Digitális-művészeti tagozat
Feladatellátási hely kódja: 002

A felvételi követelmény 3 részből áll:

1. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
Maximálisan szerezhető pontszám az írásbeli dolgozatok alapján: 100pont

2. Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végi, 8. félévi érdemjegyek alapján a következő tantárgyakból:
-magyar irodalom (max. 10 pont)
-magyar nyelvtan (max. 10 pont)
-történelem (max. 10 pont)
-matematika (max. 10 pont)
-vizuális kultúra/informatika (max. 10 pont)

Maximálisan szerezhető pontszám
a tanulmányi eredmények alapján: 50 pont.

 

 

Maximálisan szerezhető pontszám a felvételi eljárás során: 200 pont

 

3. Művészeti készségek/képességek vizsgálata; A művészeti készségek/képességek vizsgálatán szerezhető maximális pontszám: 50 pont

A művészeti készségek/képességek vizsgálatának időpontja:
2023. március 04.

A hozzánk jelentkező diákok a tagozat sikeres teljesítéséhez szükséges készség ill. képesség vizsgálaton vesznek részt, amely 2 részből áll:

• számítógépes feladatot kapnak, amit előzetes instrukciók után önállóan tudnak megoldani.
• kézi rajz készítése adott téma alapján.

A művészeti készségek/képességek vizsgálatát a felvétel feltételeként vesszük figyelembe!

A személyes találkozásra a jelentkező hozza magával korábbi munkáit
(grafikák, rajzok, karcok, festmények, esetleg meglévő fotók/3D tervek)

Felvételi események, információk 2023/2024

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium a 2023/2024 tanévben egy osztályt indít.

Induló osztályunkkal kapcsolatos kérdéseidet az info@diakszempont.hu teheted fel.

Közelgő fontosabb események:

Már lezajlott/jelenleg zajló események:

Érdeklődés a gimnáziumról

A Diákszempont közössége téged is vár!

Szülői vélemények

Nem csak azt szeretnénk bemutatni, hogy mi hogy gondolkozunk a Diákszempontról, hanem azt is, hogy minket milyennek látnak a szülők, így összegyűjtöttünk egy pár szülői véleményt, amit itt megosztunk veletek.

A gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük

Nálunk minden gyerek aranyos, fontos és ügyes, függetlenül attól, hogy egy adott tantárgyból éppen milyen teljesítményt nyújt.