Központi írásbeli felvételi vizsga tájékoztató

Diákszempont 2022. január 22.

Kedves Látogató!

A központi írásbeli vizsga lebonyolításáról olvashat az alábbiakban. Eredményes vizsgázást kívánunk!

Vizsganap: 2022. január 22. szombat 10 óra
A vizsga 2×45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel. Az időhosszabbítást kapott diákok 15, illetve 30 perccel írhatnak tovább.
Megjelenés 9.30-tól. A terembeosztást a bejáratnál, az üvegfalon találják a diákok. Személyazonosságuk igazolására fényképpel ellátott diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal!
Egészségünk megóvása érdekében a szülők gyermekeiket csak a földszinti bejáratig kísérhetik.
Kérjük, hogy az iskolában való tartózkodás ideje alatt a gyerekek viseljenek maszkot (a vizsga alatt is).

1. Pótnap: 2022. január 27. 14 óra
Ez alkalommal azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható, alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előző írásbeli vizsgán. Tőlük írásbeli igazolást kérünk.

2. Pótnap: 2022. február 04. 14 óra
Ezen a pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek. Továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A részvételt elektronikus úton, írásban annál a középfokú oktatási intézménynél kell kérelmezni, ahová a jelentkezést eredetileg benyújtották.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. január 28. 16 óra

A feladatlapok értékelése

A dolgozatok javítása központi javítási és pontozási útmutató alapján országosan egységesen történik, tehát a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.
A kiértékelt feladatlapok megtekintése a Diákszempont Általános Iskola és Gimnáziumban

  • vizsganapon és 1. pótnapon írt, kijavított írásbeli dolgozatokat: 2022. február 1-jén 8-16 óráig
  • 2. pótnapon írt, kijavított írásbeli dolgozatokat 2022. február 09-én szerdán 8-16 óráig 

lehet megtekinteni. Megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokat lefényképezi, majd minél gyorsabban elhagyja a megtekintés helyszínét.

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén

  • vizsga- és 1. pótnapon írt dolgozatok esetében: 2022. február 2-án 16 óráig
  • 2. pótnapon írt dolgozatok esetében: 2022. február 10-én 16 óráig

írásban tehet észrevételt. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ennek benyújtási határideje jogvesztő.

Az eredmények közzététele

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot

  • vizsga- és 1. pótnapon írt dolgozatok esetében: 2022. február 1-jén (kedden) 8 órától
  • 2. pótnapon írt dolgozatok esetében: 2022. február 9-én 8 órától

adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek. Az eredeti példányt a jelentkezőnek meg kell őriznie és annak fénymásolatait csatolja majd a középiskolai jelentkezési lapjaihoz. A másolat hitelesítése nem kötelező.

Év közben váltanál? Jelentkezz próbahétre

Amennyiben nem első, vagy kilencedik osztályba jönnél, és van az adott osztályban szabad helyünk mindenképpen egy próbahét során ismerjük meg egymást. Itt kölcsönösen meggyőződhetünk róla, hogy valóban megfelelő-e nektek a diákszempont szemlélete. A próbahétnek költség és kötelezettség mentes.

Kérdéseid lennének?

Tedd fel nekünk kérdéseidet, örömmel válaszolunk.

Kapcsolódó hírek

Ideiglenes felvételi rangsor 2021/2022

Kedves Diákok és Szülők!A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenesfelvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi

Egyeztetett felvételi jegyzék 2024

Kedves felvételiző Diákok! Intézményünk is megkapta az egyeztetett felvételi jegyzéket.A 2024/2025-ös tanévre felvett tanulók listáját alább tekinthetitek meg. Szívből

A gyermekek önállóságát és látásmódját fejlesztjük

Nálunk minden gyerek aranyos, fontos és ügyes, függetlenül attól, hogy egy adott tantárgyból éppen milyen teljesítményt nyújt.